Show menu

Javni razpis za izvajanje projekta »Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«

17. 2. 2020
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta  Spremljanje odstranitve tujcev iz Republike Slovenije«, in sicer v vseh treh fazah postopka, v fazi priprave, fazi vračanja in pri predaji tujcev v državi destinacije, za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2021 oziroma do porabe
sredstev, namenjenih za izvajanje projekta, v kolikor bodo ta sredstva porabljena pred navedenim obdobjem izvajanja projekta.

Naročnik bo odgovore, kot tudi morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije, objavil na internetnem naslovu naročnika: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-notranje-zadeve/ javne-objave/, ter preko Uradnega lista RS, in sicer najkasneje 13. 3. 2020, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 4. 3. 2020.

Izvajalec: Ministrstvo za notranje zadeve