Show menu

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2020/2021

17. 2. 2020
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2020/2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.

Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem naslovu gp.mizs@gov.si, s pripisom: 6000-6/2020.

Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport