Show menu

Najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2020.

17. 2. 2020
Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.
Razpis začne veljati z dnem najave v Uradnem listu RS in se zaključi v petek, dne 5. maja 2020.

Razpisna dokumentacija: 
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/.

Izvajalec: Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti