Show menu

Sprememba 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo...

21. 2. 2020
Sprememba 1. javnega razpisa za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokopasovnega
interneta in rešitev v zvezi z e-upravo 


Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije