Show menu

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

21. 2. 2020
Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, opredelitev prednostnih tem, vzorec obrazca za predstavitev programa, metodologijo za izračun cene programov, kriterije za izbor in sofinanciranje programov, vzorec pogodbe o izvajanju ter vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva. 

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/40-05-327 (Nataša Miklič) ali 01/40-05-233 (Vida Trilar) oziroma pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.

Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport