Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2020

21. 2. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:
A. – znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
– znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem;
B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik;
C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik;
D. digitalnih izdaj monografij.

Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

 Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Aleksandri Panič osebno ali po tel. 01/400-59-24 vsak delavnik od 9. do 13. ure ali po elektronski pošti: aleksandra.panic@arrs.si.

Izvajalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije