Show menu

Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov, projektov organizirane filmske stroke, realizacije avdiovizualnih projektov

21. 2. 2020
  • Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2020
  • Javni razpis za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke v Republiki Sloveniji – 2020
  • Javni razpis za sofinanciranje realizacije avdiovizualnih projektov – 2020.
Besedili javnih razpisov iz prvih dveh alinej bosta objavljeni od dne 24. 2. 2020, besedilo javnega razpisa iz tretje alineje pa od dne 21. 2. 2020 dalje na spletnem mestu Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije: www.sfc.si, v zavihku javni razpisi.

Izvajalec: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije