Show menu

Razpis za nagrado in priznanja Mirka Šubica v Društvu restavratorjev Slovenije

21. 2. 2020
Kandidate za nagrado in priznanja v Društvu DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine, posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani Društva DRS.

Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki za življenjsko delo oziroma vrhunski dosežek v stroki.

Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih koledarskih letih oziroma do razpisa.
Predlogi morajo biti pisni in morajo poleg izpolnjenega priloženega obrazca (objavljenega na spletni stran društva www.slodrs.si) vsebovati vso ustrezno dokumentacijo. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Predloge sprejemamo 30 dni po objavi na naslov: Društvo restavratorjev Slovenije (Društvo DRS), Komisija za nagrade, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, s pripisom Ne odpiraj!

Več informacij: www.slodrs.si

Izvajalec: Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije