Show menu

Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019 (UL 58/19 z dne 27. 9. 2019)

2. 3. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 (Ob-3068/19), s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 68/19 z dne 15. 11. 2019 (Ob-3363/19) ter št. 44/19 z dne 20. 12. 2019 (Ob-3643/19).

1. V 3. poglavju javnega razpisa se v podpoglavju 3.3. »Rok za oddajo vloge« doda nov rok za oddajo vlog, in sicer: – 3. 4. 2020.
2. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec: Slovenski regionalno razvojni sklad