Show menu

Zaprtje javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«

2. 3. 2020
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavlja zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019, Ob-3588/19.

Nerazporejena finančna sredstva iz Javnega razpisa »Za sofinanciranje promocije slovenske turistične ponudbe na tujih trgih v letu 2020«, bodo prerazporejena za namen objave novega javnega razpisa, prilagojenega novim razmeram na trgih, v podporo slovenskim turističnim podjetjem.

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma