Show menu

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

2. 3. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij v Gorenjski, Goriški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Primorsko-notranjski, Savinjski, Zasavski, in Posavski statistični regiji ter statistični regiji Jugovzhodna Slovenija, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, v razdalji največ 200 m od lokacije gospodinjstva, omogočala odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij in je razdeljen v 17 sklopov.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih dostopov naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, ki bodo gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočala elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s. Z javnimi sredstvi bomo omogočili, da bo zgrajena taka infrastruktura na območjih, kjer vsem gospodinjstvom dostopovna omrežja naslednje generacije še niso na voljo in kjer hkrati ni tržnega interesa za gradnjo le-teh v naslednjih 36 mesecih.

Cilj javnega razpisa je omogočiti najmanj 80 % gospodinjstvom posameznega sklopa, ki so bele lise, odprt širokopasovni dostop naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kjer na teh gospodinjstvih dostopovna širokopasovna omrežja naslednje generacje še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva:

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij v zvezi s tem javnim razpisom in z razpisno dokumentacijo je vodja razpisne komisije Mojca Jarc, na voljo vsak dan med 10. in 11. uro na tel. 01/400-32-50. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti: gp.mju@gov.si ali mojca.jarc@gov.si.

Izvajalec: Ministrstvo za javno upravo