Show menu

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020

2. 3. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet, s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na ministrstvu v času uradnih ur za poslovanje s strankami.
Kontaktna oseba je Martina Šilc

Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano