Show menu

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2020«

2. 3. 2020
Namen razpisa je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– ustanovitev in uspešen zagon najmanj 35 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
– povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor najboljših 35 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019 in 2020 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2019.

Ciljne skupine/upravičenci: upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 in 2020 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga organizirajo SPOT točke ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 35 najbolje ocenjenih.

Razpoložljivost dokumentacije: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za sodelovanje na razpisu, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija http://www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Izvajalec: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije,
tujih investicij in tehnologije