Show menu

javni razpis za sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21

2. 3. 2020
Namen javnega razpisa je sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije Šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21.

Cilj javnega razpisa je povečati število aktivnih udeležencev v programu Šolska športna tekmovanja in prireditve in utrditi vez med interesnim in kakovostnim športom.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje izvajanja strokovne priprave in koordinacije šolskih športnih tekmovanj in prireditev v šolskem letu 2020/21.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net

Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred potekom roka za oddajo vlog.

Izvajalec: Zavod za šport RS Planica