Show menu

Sprememba Javnega poziva Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

2. 3. 2020
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 58/19 z dne 27. 9. 2019 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 76/19 z dne 13. 12. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 2.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023 znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad