Show menu

Sprememba vsebine Javnega poziva Vavčer za digitalni marketing

2. 3. 2020
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva Vavčer za digitalni marketing, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:
7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 3.500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Briše se:
Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019–2023, znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad