Show menu

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021

9. 3. 2020
Spremeni se Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Slovenijiv proračunskem obdobju 2020–2021, v 9. točki tako, dasedaj glasi:
9. Merila za izbor investicij za sofinanciranje

Vloge bodo ocenjene skladno z merili tega razpisa:
– merilo I.: (40 točk) – Demografska slika oziroma vpis
– merilo II.: (30 točk) – Obseg pripravljene dokumentacije za gradnjo
– merilo III.: (20 točk) – Ostala merila
Najvišje možno doseženo število točk je 90. 


Več informacij v Uradnem listu RS št. 14 z dne 06.03.2020  
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020014.pdf

Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport