Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2020

9. 3. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje splošno izobraževalnih programov izobraževanja odraslih (v nadaljevanju programi) v šolskem letu 2019/20 in dejavnosti v izobraževanju odraslih v letu 2020.

Cilj javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in drugih ranljivih skupinah.

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija sta na voljo na spletni strani ministrstva: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/

Dodatne informacije glede javnega razpisa dobite pri Teji Dolgan na tel. 01/400-53-37, vsak delovni dan od 10. do 11. ure.

Izvajalec: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport