Show menu

Sprememba Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

9. 3. 2020
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo vsebine Javnega poziva za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 11/19 z dne 22. 2. 2019, spremembe v Uradnem listu RS, št. 16/19 z dne 15. 3. 2019, spremembe v Uradnem listu RS, št. 25/19 z dne 19. 4. 2019, spremembe v Uradnem listu RS, št. 38/19 z dne 14. 6. 2019, spremembe v Uradnem listu RS, št. 54/19 z dne 6. 9. 2019.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva:
5.3. Briše se točka 9: Upravičenec lahko ima v posameznem koledarskem letu v izvajanju le eno pogodbo o sofinanciranju po tem javnem pozivu in skupaj največ tri pogodbe o sofinanciranju (največ eno pogodbo po tem javnem pozivu in največ dve pogodbi po drugih javnih pozivih za vavčerje).

Slovenski podjetniški sklad