Show menu

Sprememba javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«

16. 3. 2020
Sprememba javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije« (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020), objavljenega dne 14. 10. 2016 v Uradnem listu RS, št.  64/16, št. objave Ob-3214/16 in dne 27. 12. 2019 v Uradnem listu RS, št.  80/19, št. objave Ob-3697/19 in dne 14. 2. 2020 v Uradnem listu RS,  št.9/20, št. objave Ob-1402/20, za  katero je bila izdana s strani Organa upravljanja Spremenjena odločitev o podpori št. 1-2/1/MGRT/1 z dne 12. 3. 2020.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-podpora-strateskim-razvojno-inovacijskim-partnerstvom-srip-na-prioritetnih-podrocjih-pametne-specializacije-sprememba-roka-za-oddajo-vlognov-javna-objava/