Show menu

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022

16. 3. 2020
Popravek javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022 (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020).

V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020–2022, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020, se v točkah 9. 1. in 9. 2. javnega razpisa podaljša datum oddaje prijav iz 10. 3. 2020 do 14. ure na 30. 4. 2020 do 14. ure.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec javnega razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije