Show menu

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

16. 3. 2020
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in so registrirani za dejavnost po SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203,  55.204  ali  55.300,  ter  na  področju  gostinske ponudbe za dejavnosti 56.101, 56.102 in 56.105, k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi  k  pridobitvi  mednarodno uveljavljenega okoljskega  ali trajnostnega znaka.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje pridobitve okoljskih  in  trajnostnih  znakov  za  turistične  nastanitve  in gostinske ponudnike.

Rok za oddajo prijav: 5.5.2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo