Show menu

3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi ...

16. 3. 2020
3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo pro izvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

Rok za oddajo prijav: 29. 5. 2020

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano