Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19)

16. 3. 2020
Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 19) (Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2021 (Paket 19). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne  opreme,  katere  informativna  predračunska nabavna vrednost za enoto prijavljene raziskovalne  opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medi-cino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

Rok za prijavo: 30. 4. 2020, do 14. ure. 

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije