Show menu

Javni razpis za sofinancira-nje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020

16. 3. 2020
Javni razpis za sofinancira-nje realizacije slovenskih kratkometražnih filmskih projektov – 2020
(Ur. list št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020) 

Izvajalec razpisa: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije