Show menu

Sprememba: Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov

23. 3. 2020
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja podaljšanje roka za oddajo prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, in sicer do 14. aprila 2020.

V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov, kjer Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/20 z dne 17. 1. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, se v točki 10. predmetnega javnega razpisa podaljša datum oddaje prijav iz 1. 4. 2020 do 15. ure na 14. 4. 2020 do 15. ure. 

Posledično se spremni tudi točka 11. predmetnega javnega razpisa, na način, da se glasi: »Odpiranje prijav bo predvidoma 21. 4. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.« 

Ostalo besedilo ostane nespremenjeno.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije