Show menu

Ustavitev javnega razpisa: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran ...

27. 3. 2020
Ustavitev javnega razpisa  

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdaja sklep: Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020 (Uradni list RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020), se ustavi.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport