Show menu

Popravek javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 20–21

27. 3. 2020
Zaradi ukrepov Vlade Republike Slovenije proti Koronavirusu ter napovedi spremembe proračuna, se začasno ustavi postopek izvedbe Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020–2021. Nadaljevanje izvedbe javnega razpisa bo odvisno od rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2020.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/