Show menu

Popravek javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21

27. 3. 2020
Popravek javnega razpisa za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21.

1. V Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: razpis PPU), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020, se v točki 6. »Rok za oddajo prijave« spremeni datum roka za prijavo na razpis »31. 3. 2020« na vseh mestih, kjer je naveden, tako da se nadomesti z datumom »14. 5. 2020«.

2. V točki 7. razpisa PPU »Odpiranje prijav« se besedilo »dne 3. 4. 2020« nadomesti z besedilom »naslednji delovni dan po izteku roka za oddajo prijave«.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport