Show menu

Sprememba javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020

27. 3. 2020
Sprememba javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 

1. V javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 (Uradni list RS, št. 21/20 z dne 13. 3. 2020; v nadaljnjem besedilu javni razpis) se v točki 7. »Rok, do katerega morajo biti predložene vloge«, datum »27. marca 2020« nadomesti z datumom »15. maja 2020«.

2. V javnem razpisu se v točki 8. »Datum odpiranja vlog«, datum »30. marca 2020« nadomesti z datumom  »18. maja 2020«.
3. Ostale določbe javnega razpisa ostajajo nespremenjene.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport