Show menu

Podaljšanje roka in način oddaje prijav na Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS

6. 4. 2020
V Javnem razpisu za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov CEUS, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in na spletu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije se spremeni:
  • točka 11 predmetnega javnega razpisa: Rok za oddajo prijav, način predložitve prijav ter opremljenost prijav
  • točka 12. predmetnega javnega razpisa, na način, da se glasi: »Odpiranje prijav bo predvidoma 12. 5. 2020 ob 10. uri v prostorih agencije.«

Ostalo besedilo predmetnega javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije