Show menu

Zaprtje javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«

14. 4. 2020
Zaprtje javnega razpisa

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, zaradi spremenjenih globalnih gospodarskih razmer objavlja
zaprtje Javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020«, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 8/20 z dne 7. 2. 2020, št. Ob-1316/20 in št. 12/20 z dne 28. 2. 2020, št. Ob-1562/20.

Nerazporejena finančna sredstva iz Javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2020« bodo prerazporejena za namen objave novega javnega razpisa, prilagojenega novim razmeram na trgih, v podporo vodilnim turističnim destinacijam Slovenije.

Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma