Show menu

Sprememba javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti

20. 4. 2020
Sprememba javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 39/19 z dne 21. 6. 2019.


V Javnem razpisu Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, se v poglavju 12. Roki in način prijave na javni razpis v prvem odstavku spremeni besedilo v navedbi tretjega prijavnega roka: 
3. rok: 5. 6. 2020.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena

SPIRIT Slovenija, javna agencija