Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov na temo SARS-CoV-2/COVID-19 kjer FWF...

20. 4. 2020
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta avstrijski in slovenski vodja projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi češki, luksemburški, nemški, poljski ali švicarski vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt). ARRS bo sofinancirala slovenski del skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo na javnem razpisu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (v nadaljevanju: FWF; https://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Akutfoerderung_SARS-CoV-2/FWF-urgent-funding_Joint-Projects.pdf) kot skupni raziskovalni projekti pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje. Partnerske agencije, ki bodo sofinancirale skupne dvostranske ali tristranske raziskovalne projekte so: FWF kot vodilna agencija, GACR (Grantová Agentura České Republiky; v nadaljevanju: GACR), FNR (Luxemburg Research Fund; v nadaljevanju: FNR), DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft; v nadaljevanju: DFG), NCN ((Narodowe Centrum Nauki, Poljska; v nadaljevanju: NCN) in SNSF (Swiss National Science Foundation; v nadaljevanju: SNSF).

Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije (v nadaljevanju: RO), ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljevanju: Evidenca RO) in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS.

Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je spodbuditi mednarodne raziskave povezane s SARS-CoV-2/COVID-19 na vseh raziskovalnih področjih.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh ARRS http://www.arrs.gov.si/sl/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Mojca Boc, tel. +386/1/400-59-71, e-pošta: mojca.boc@arrs.si.

Izvajalec: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije