Show menu

Zaprtje javnega razpisa: Spodbude za digitalno transformacijo MSP

28. 4. 2020
Zaprtje javnega razpisa 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa P4D 2019–2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP (objava v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019, Ob-3222/19).

Zaprtje je bilo potrebno zaradi zagotavljanja sredstev za nujno potrebne ukrepe za blažitev posledic koronavirusa.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo