Show menu

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21

28. 4. 2020
Predmet javnega razpisa:
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2020/21 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.zsrs-planica.si/ in www.sportmladih.net. Dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na Zavodu za šport RS Planica, Boštjan Vintar (tel. 01/434-23-96, 051/648-051, e-pošta: bostjan.vintar@sport.si), najkasneje tri dni pred potekom roka za oddajo vlog. 

Zastavljena vprašanja in odgovori se objavijo na spletni strani.

Izvajalec: Zavod za šport RS Planica