Show menu

Spremembe razpisa za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020

11. 5. 2020
V Razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/20, se spremenijo naslednje točke, in sicer v delu kot sledi:

1. V 1. in 6. točki se razpisno obdobje podaljša za en mesec (iz 30. 4. 2020 na 30. 5. 2020).
2. V 4. in 7. točki se rok za oddajo prijave na razpis podaljša na 5. 6. 2020.
3. V 7. točki se datum odpiranja vlog prestavi na 8. 6. 2020, objava seznama prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, pa se prestavi za en mesec, in sicer na september 2020.

Ostalo besedilo razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020065.pdf