Show menu

Sprememba javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

11. 5. 2020
Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2020 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 20. 3. 2020, Ob-1757/20.
Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
  • 2. Pravna podlaga za izvedbo produkta
  • 5.2. Osnovni pogoji kandidiranja
  • 5.3. Kreditni in garancijski pogoji
  • 6. Upravičeni stroški projekta
  • 7. Vsebina vloge
Izvajalec: Slovenski regionalno razvojni sklad
Spremembe so dostopne na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020065.pdf