Show menu

Javni razpis za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi – A1

11. 5. 2020
Namen razpisa je dodeljevanje posojil za obratna sredstva na področju primarne kmetijske pridelave za blaženje negativnih posledic epidemije s koronavirusom na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– ohranjanje dejavnosti primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Višina in vir sredstev: Skupni razpisani znesek je 3.000.000,00 EUR

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja
Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/razpisi.