Show menu

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020 (v nadaljevanju: JR8–ŠTIPENDIJE–2020)

11. 5. 2020
Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 8. 5. 2020 in se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 – ZZUSUDJZ), v kolikor bo dne 8. 6. 2020 ZZUSUDJZ še v veljavi, oziroma ne prej kot 8. 6. 2020.

Izvajalec: Javna agencija za knjigo RS