Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah

18. 5. 2020
V Javnem razpisu za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 62/19 z dne 18. 10. 2019) se spremni naziv javnega razpisa, ki se sedaj glasi: Javni razpis za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021 zaradi epidemije COVID-2019

Vse ostale spremembe Javnega razpisa so navedene na povezavi: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020069.pdf#page=1&zoom=100,0,0

Roki za oddajo vlog so: 18. 11. 2019, 20. 1. 2020, 20. 4. 2020, 22. 5. 2020

Izvajalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo