Show menu

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2020

18. 5. 2020
Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

Obrazci so objavljeni na spletišču državne uprave, na strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve  in enake možnosti, pod rubriko Javna naročila/javni razpisi.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktnih osebah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janji Romih na tel. 01/369-75-03 ali Maji Pintar na tel. 01/369-77-93

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti