Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020 (JR-RD 2020)

18. 5. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2020, ki podpirajo cilje javnega razpisa. 

Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:
  • na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
  • na področju medgeneracijskega sodelovanja
  • na področju spodbujanja enakosti
  • na področju spodbujanja izobraževanja
  • na področju ohranjanja, razvoja in promocije romske kulture in identitete
  • na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti na terenu
Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Svet romske skupnosti Republike Slovenije, in sicer po elektronski pošti na naslov: rskupnost@siol.net.

Izvajalec: Svet romske skupnosti Republike Slovenije

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020069.pdf