Show menu

Sprememba vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

28. 5. 2020
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa, z oznako P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 27. 12. 2019, Ob-3712/19. 

Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
6. Vsebina vloge

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020075.pdf