Show menu

Sprememba: Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2

28. 5. 2020
Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Drugega javnega razpisa za pred-financiranje kmetijskih projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80/19 z dne 27. 12. 2019, s spremembami v Uradnem listu RS, št. 10/20 z dne 21. 2. 2020 in 35 z dne 27. 3. 2020:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se doda novi rok do 30. 6. 2020.
II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Slovenski regionalno razvojni sklad