Show menu

Javni razpis za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020

28. 5. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov šolskih tekmovanj v šolskem letu 2019/2020, in sicer:
a.) stroškov organizacije in izvedbe državnih tekmovanj s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj iz naslednjih predmetov oziroma predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika, tehnologija, računalništvo, logika, kemija, biologija, ekonomija, filozofija, sociologija in psihologija (v nadaljevanju: državna tekmovanja iz znanja);
b.) stroškov organizacije in izvedbe drugih državnih tekmovanj iz naslednjih področij: kultura, kulturna in naravna dediščina, umetnost, trajnostni razvoj oziroma vseživljenjsko učenje, poklicno in strokovno izobraževanje, zlasti s področja deficitarnih poklicev (v nadaljevanju: druga državna tekmovanja).


Informacije o dokumentaciji za oddajo prijave za sofinanciranje šolskih tekmovanj: javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, objavljen tudi na spletni strani ZRSŠ (http://www.zrss.si/), kjer bosta objavljena tudi razpisna dokumentacija in Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj št. 0071-2/2020-1. Za dodatne informacije pišite na e-naslov: tekmovanja@zrss.si.

 Prijave na razpis so možne od naslednjega dne po objavi tega razpisa v Uradnem listu RS, do roka določenega v 6. točki tega razpisa.


Izvajalec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo