Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane

1. 6. 2020
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.

Sofinancira se lahko nakup:
 • termometrov za ugotavljanje temperaturnega režima hrane, ki se sami umerjajo,
 • gostinskih hladilnikov in zamrzovalnikov,
 • termo boksov za shranjevanje hrane med transportom, skladiščenjem in razdeljevanjem hrane,
 • hladilnih torb za transport,
 • vozičkov za prevoz materiala,
 • delovnih miz,
 • pomivalnih korit,
 • košar (zložljive),
 • strojev za čiščenje košar,
 • pomivalnih strojev,
 • omar za shranjevanje oziroma skladiščenje hrane,
 • pribora za prijemanje hrane oziroma živil.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije na spletni strani ministrstva: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

Izvajalec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano