Show menu

Spremembe Javnega razpisa za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023

11. 6. 2020
V Javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2021–2023 (Uradni list RS, št. 12/20) se v točki:

9.1. Oddaja prijave s kvalificiranim digitalnim podpisom – besedilo »11. junija« nadomesti z besedilom »31. julija«,
9.2. Oddaja prijave brez kvalificiranega digitalnega podpisa – v zadnjem odstavku besedilo »11. junija« povsod nadomesti z besedilom »31. julija«,
10. Datum odpiranja prijav – besedilo »16. junija« nadomesti z besedilom »5. avgusta«.

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije