Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06

11. 6. 2020
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 skladno z določbami koncesijskega akta – Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine P-1/06 (Uradni list RS, št. 7/20). Kot prijavitelj se lahko javnega razpisa udeleži vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za pridobitev koncesije.

Razpisna dokumentacija in merila za izbor koncesionarja sta objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, zainteresirani prijavitelji pa ju lahko v času uradnih ur brezplačno dvignejo tudi v vložišču Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Izvajalec: Ministrstvo za okolje in prostor