Show menu

Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP JKI 2020).

11. 6. 2020
Predmet javnega poziva je sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: občine), in sicer za:
– investicijsko-vzdrževalna dela na javni kulturni infrastrukturi
– nabavo opreme, namenjene izvajanju kulturnih programov, ki se izvajajo v javni kulturni infrastrukturi

Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje vlaganj po tem javnem pozivu, znaša največ 1.000.000,00 EUR.

Poziv bo trajal od 8. 6. 2020 do 8. 7. 2020.

Besedilo javnega razpisa bo 8. 6. 2020 objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo  http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ministrstvo za kulturo